เมื่อถึงช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี ดอยอินทนนท์ พื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติ

เนื่องจากพื้นที่ของ ภาคเหนือ นั้นจะมีอากาศที่หนาวเย็นและมีทะเลหมอกยามเช้าที่สวยงามอย่างมาก

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือ ที่มีผู้คนนิยมอย่างมากและเดินทางไปเที่ยวจำนวนมากเพื่อขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดดอย

โดยเฉพาะดอยอินทนนท์ จุดสูงที่สุดของประเทศไทย และเป็นจุดที่หนาวเย็นที่สุดอีกด้วย

ดอยอินทนนท์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อำเภอจอมทอง, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอแม่วาง และ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

มีเนื้อที่ 482 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่ของภูเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

ซึ่งได้รับการตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ซึ่งดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาอินทนนท์ และ ทิวเขาถนนธงชัย

ซึ่งยอดสูงที่สุดอยู่ที่ดอยอินทนนท์ มีความสูง 2,565 เมตร และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว

โดยในช่วงเดือนธันวาคม และ มกราคม ของทุกปี บริเวณพื้นที่ของดอยอินทนนท์จะมีอากาศหนาวจัด

โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 13 ถึง 2 องศา หนาวเย็นที่สุดเคยวัดได้ที่ -2 องศาในปี พ.ศ. 2556

ซึ่งบริเวณด้านบนของดอยอินทนนท์ นั้นจะมีน้ำค้างแข็งเกาะแน่นเต็มพื้นที่ของต้นไม้และยอดหญ้าต่างๆ และเรียกกันว่า แม่คะนิ้ง มีความสวยงามแสดงให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมภายในอุทยาน

นอกจากนี้พื้นที่ดอยอินทนนท์นั้นยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์ธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ที่สวยงามและสูงที่สุดในประเทศไทย

ดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์

แต่เดิมพื้นที่ของดอยอินทนนท์ถูกเรียกว่า ดอยหลวงอ่างกา

และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตาม พระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 พื้นที่ของดอยอินทนนท์

นอกจากเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้ว ภายในของเขตอุทยานยังประกอบด้วยป่าไม้, ต้นไม้, พรรณไม้ นานาชนิด ขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์มากในบริเวณดังกล่าว

รวมถึงยังมีน้ำตกหลายแห่งๆ เช่น น้ำตกวชิรธาร , น้ำตกแม่ยะ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในประเทศไทยด้วย

ทั้งยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำต่างๆของภาคเหนือ รวมถึงเป็นต้นน้ำแม่ปิง ซึ่งอยู่บริเวณ เขื่อนภูมิพล และให้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

ทั้งนี้บริเวณดอยอินทนนท์มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ระหว่าง 23 – 35 องศา ซึ่งในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก แต่จะร้อนในฤดูร้อนและอากาศจะแห้งแล้ง

สำหรับทางเดินทางมายังดอยอินทนนท์สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทาง รวมถึงสามารถเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นบนยอดดอยได้