ภูชี้ฟ้า-ภูชี้ดาว จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งทาง “ภาคเหนือ”

ภูชี้ดาว เป็นจุดชมวิวพื้นที่ของไทยที่อุดมไปด้วย ป่าเขา ธรรมชาติ ที่สวยงาม ภูชี้ดาว จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความท้าทาย

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่มีผู้รักการผจญภัยเดินทางไปเที่ยวชมความงามซึ่งจัดว่ายังคงบรรยากาศธรรมชาติไว้อย่างดี

ภูชี้ดาว นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย เป็นยอดภูที่ตั้งอยู่ระหว่าง ภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง

ซึ่งเป็นยอดภูที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักและเป็นยอดภูที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก เนื่องจากเป็นจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างแท้จริง

รวมถึงการเดินทางขึ้นยอดภูชี้ดาว นั้นค่อนข้างเป็นทางลาดชันที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องไต่ระดับความชัน ขึ้นไปเพราะจัดว่าเป็นยอดภูที่ค่อนข้างอันตรายซึ่งสองข้างทางคือหน้าผา

จุดสูงสุดของภูชี้ดาวมีความสูงอยู่ที่ 1,800 เมตร และเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเชียงรายรวมถึงสามารถมองเห็น ภูชี้ฟ้า

และดอยผาตั้ง รวมถึงมองเห็นวิวแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ห่างออกไปได้อย่างสวยงาม

ภูชี้ฟ้า-ภูชี้ดาว

ภูชี้ฟ้า-ภูชี้ดาว

ภูชี้ฟ้า ภูชี้ฟ้าเป็นยอดดอยที่ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 – 1,620 เมตร

และตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติคือ ป่าแม่อิงและป่าแม่งาวฟ้าทอง มีเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่

เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และบรรยากาศที่สวยงามทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวนอุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ ภูชี้ดาว โดยภูชี้ฟ้านั้นตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างชายแดนไทย – สปป.ลาว

มีลักษณะเป็นหน้าผาสูง ที่ยื่นออกจากตัวภูเขา ซึ่งในจุดของภูชี้ฟ้านั้นจะเป็นจุดชมวิวที่มีนักท่องเที่ยวมากกว่าภูชี้ดาว

เนื่องจากเดินทางง่ายและเป็นเขาไม่ลาดชันมากนัก รวมถึงเป็นจุดชมวิวอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้ชัดกว่า ภูชี้ดาว

แม้ว่าภูชี้ดาว จะเริ่มเป็นที่นิยมแต่ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีคนรู้จักไม่มากเท่ากับภูชี้ฟ้า

โดยภูชี้ดาวเพิ่งเปิดบริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2559

ซึ่งหากต้องการขึ้นภูชี้ดาวนั้นต้องฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่และผู้ชำนาญเส้นทางอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากยอดภูมีลักษณะเป็นสันเขาและทางเดินนั้นค่อนข้างแคบและลาดชันมาก ซึ่งเมื่อขึ้นสู่ยอดภูแล้วจะเห็นทัศนียภาพของหุบเขาที่สวยงามรวมถึงทะเลหมอกยามเช้าด้วย

ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงามของภูชี้ฟ้าแล้ว สามารถแวะขึ้นยอดภูชี้ดาวได้ แต่ทางเจ้าหน้าที่มีการจำกัดจำนวนคนขึ้นไปเพื่อไม่ให้คนแน่นและเกิดอุบัติเหตุได้