อุทยานแห่งชาติเขาแหลม – หมู่เกาะเสม็ด เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีความสวยงาม

และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของไทยในแง่การอนุรักษ์ทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

นั้นตั้งอยู่ทางชายฝั่งอ่าวไทยทางตะวันออกของไทยในพื้นที่จังหวัดระยอง

ภายในเขตอุทยานประกอบด้วยเกาะต่างๆ เช่น เกาะเสม็ด เกาะจันทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะมะขาม และเกาะปลายตีน

และมีเขาแหลมหญ้าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของพื้นที่หมู่เกาะ ซึ่งเป็นจุดที่มีความสวยงามมากในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์กำลังขึ้นและลับขอบฟ้า

ภายในบริเวณอุทยานนั้นจุดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่สุดคือ เกาะเสม็ด ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน

ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเกาะเสม็ดเป็นเกาะและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งและเป็นแหล่องท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด เกาะเสม็ด

มีพื้นที่ 3,125 ไร่ อยู่ห่างจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ราว 6.5 กิโลเมตร ลักษณะของเกาะเมื่อมองจากด้านบนจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม

ซึ่งเกาะเสม็ดยังถูกใช้กล่าวถึงในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ในชื่อเกาะแก้วพิสดาร ซึ่งกล่าวกันว่าพื้นที่ของเกาะเสม็ดนั้นมีหาดทรายที่ขาวละเอียด

รวมถึงมีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่ตามบริเวณของเกาะ ทำให้มีลักษณะเหมือนกับเกาะในจินตนาการในโลกของวรรณคดีจึงเป็นที่มาของเกาะแก้วพิศดารในพระอภัยมณี

เกาะเสม็ดนั้นนับว่าเป็นเกาะที่มีภูเขาและป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่และบนเกาะไม่มีน้ำตกหรือแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

เกาะเสม็ดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวหินเขาดินแดงและมีพื้นที่ราบลุ่มทางด้านเหนือและตะวันออกของเกาะ

ซึ่งมีสันเขาทอดยาวเป็นตามตอนกลางของเกาะ บริเวณฝั่งตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชัน และมีพื้นที่ของภูเขาสลับซับซ้อนกันและมีที่ราบเป็นชายหาดทอดยาวรวมถึงมีปลายแหลมของเกาะทางใต้ของเกาะ

และมีเกาะเล็กๆอยู่โดยรอบอีก 3 เกาะคือ เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม และเกาะหินขาว โดยเกาะหินขาวนั้นเป็นเกาะที่มีแต่โคดหินล้วน ไม่มีต้นไม้

โดยเป็นแหล่งวางไข่ของนกนางนวล สำหรับพื้นที่ของเกาะเสม็ดนั้นยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวเกาะที่อาศัยอยู่บนเกาะมาช้านานแล้ว

ซึ่งชาวเกาะจะใช้ภาษาพื้นเมืองของระยองในการสื่อสาร และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติด้วย

นอกจากเกาะเสม็ดแล้ว พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม-หมู่เกาะเสม็ดนั้น ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและคงค่าแก่การรักษาไว้

สำหรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนั้นคือ เดือนธันวาคม ถึง เมษายน ของทุกปี ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจะเป็นฤดูมรสุมโดยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากนัก