สถานที่น่าเที่ยวในไทย - yakimono.cc

สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของไทย

Tag: ที่เที่ยวยอดนิยม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม – หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม – หมู่เกาะเสม็ด เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีความสวยงาม

และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของไทยในแง่การอนุรักษ์ทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

นั้นตั้งอยู่ทางชายฝั่งอ่าวไทยทางตะวันออกของไทยในพื้นที่จังหวัดระยอง

ภายในเขตอุทยานประกอบด้วยเกาะต่างๆ เช่น เกาะเสม็ด เกาะจันทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะมะขาม และเกาะปลายตีน

และมีเขาแหลมหญ้าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของพื้นที่หมู่เกาะ ซึ่งเป็นจุดที่มีความสวยงามมากในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์กำลังขึ้นและลับขอบฟ้า

ภายในบริเวณอุทยานนั้นจุดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่สุดคือ เกาะเสม็ด ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน

ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเกาะเสม็ดเป็นเกาะและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งและเป็นแหล่องท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด เกาะเสม็ด

มีพื้นที่ 3,125 ไร่ อยู่ห่างจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ราว 6.5 กิโลเมตร ลักษณะของเกาะเมื่อมองจากด้านบนจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม

ซึ่งเกาะเสม็ดยังถูกใช้กล่าวถึงในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ในชื่อเกาะแก้วพิสดาร ซึ่งกล่าวกันว่าพื้นที่ของเกาะเสม็ดนั้นมีหาดทรายที่ขาวละเอียด

รวมถึงมีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่ตามบริเวณของเกาะ ทำให้มีลักษณะเหมือนกับเกาะในจินตนาการในโลกของวรรณคดีจึงเป็นที่มาของเกาะแก้วพิศดารในพระอภัยมณี

เกาะเสม็ดนั้นนับว่าเป็นเกาะที่มีภูเขาและป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่และบนเกาะไม่มีน้ำตกหรือแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

เกาะเสม็ดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวหินเขาดินแดงและมีพื้นที่ราบลุ่มทางด้านเหนือและตะวันออกของเกาะ

ซึ่งมีสันเขาทอดยาวเป็นตามตอนกลางของเกาะ บริเวณฝั่งตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชัน และมีพื้นที่ของภูเขาสลับซับซ้อนกันและมีที่ราบเป็นชายหาดทอดยาวรวมถึงมีปลายแหลมของเกาะทางใต้ของเกาะ

และมีเกาะเล็กๆอยู่โดยรอบอีก 3 เกาะคือ เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม และเกาะหินขาว โดยเกาะหินขาวนั้นเป็นเกาะที่มีแต่โคดหินล้วน ไม่มีต้นไม้

โดยเป็นแหล่งวางไข่ของนกนางนวล สำหรับพื้นที่ของเกาะเสม็ดนั้นยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวเกาะที่อาศัยอยู่บนเกาะมาช้านานแล้ว

ซึ่งชาวเกาะจะใช้ภาษาพื้นเมืองของระยองในการสื่อสาร และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติด้วย

นอกจากเกาะเสม็ดแล้ว พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม-หมู่เกาะเสม็ดนั้น ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและคงค่าแก่การรักษาไว้

สำหรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนั้นคือ เดือนธันวาคม ถึง เมษายน ของทุกปี ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจะเป็นฤดูมรสุมโดยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากนัก

 

ดอยอินทนนท์ จุดสูงที่สุดในประเทศไทย

เมื่อถึงช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี ดอยอินทนนท์ พื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติ

เนื่องจากพื้นที่ของ ภาคเหนือ นั้นจะมีอากาศที่หนาวเย็นและมีทะเลหมอกยามเช้าที่สวยงามอย่างมาก

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือ ที่มีผู้คนนิยมอย่างมากและเดินทางไปเที่ยวจำนวนมากเพื่อขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดดอย

โดยเฉพาะดอยอินทนนท์ จุดสูงที่สุดของประเทศไทย และเป็นจุดที่หนาวเย็นที่สุดอีกด้วย

ดอยอินทนนท์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อำเภอจอมทอง, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอแม่วาง และ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

มีเนื้อที่ 482 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่ของภูเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

ซึ่งได้รับการตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ซึ่งดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาอินทนนท์ และ ทิวเขาถนนธงชัย

ซึ่งยอดสูงที่สุดอยู่ที่ดอยอินทนนท์ มีความสูง 2,565 เมตร และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว

โดยในช่วงเดือนธันวาคม และ มกราคม ของทุกปี บริเวณพื้นที่ของดอยอินทนนท์จะมีอากาศหนาวจัด

โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 13 ถึง 2 องศา หนาวเย็นที่สุดเคยวัดได้ที่ -2 องศาในปี พ.ศ. 2556

ซึ่งบริเวณด้านบนของดอยอินทนนท์ นั้นจะมีน้ำค้างแข็งเกาะแน่นเต็มพื้นที่ของต้นไม้และยอดหญ้าต่างๆ และเรียกกันว่า แม่คะนิ้ง มีความสวยงามแสดงให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมภายในอุทยาน

นอกจากนี้พื้นที่ดอยอินทนนท์นั้นยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์ธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ที่สวยงามและสูงที่สุดในประเทศไทย

ดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์

แต่เดิมพื้นที่ของดอยอินทนนท์ถูกเรียกว่า ดอยหลวงอ่างกา

และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตาม พระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 พื้นที่ของดอยอินทนนท์

นอกจากเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้ว ภายในของเขตอุทยานยังประกอบด้วยป่าไม้, ต้นไม้, พรรณไม้ นานาชนิด ขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์มากในบริเวณดังกล่าว

รวมถึงยังมีน้ำตกหลายแห่งๆ เช่น น้ำตกวชิรธาร , น้ำตกแม่ยะ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในประเทศไทยด้วย

ทั้งยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำต่างๆของภาคเหนือ รวมถึงเป็นต้นน้ำแม่ปิง ซึ่งอยู่บริเวณ เขื่อนภูมิพล และให้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

ทั้งนี้บริเวณดอยอินทนนท์มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ระหว่าง 23 – 35 องศา ซึ่งในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก แต่จะร้อนในฤดูร้อนและอากาศจะแห้งแล้ง

สำหรับทางเดินทางมายังดอยอินทนนท์สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทาง รวมถึงสามารถเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นบนยอดดอยได้

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén