ทางรถไฟสายมรณะ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย ซึ่งมันเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความทรงอันน่าเศร้า

ทางรถไฟสายกาญจนบุรี ซึ่งเป็นทางรถไฟที่เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผ่านทางจังหวัดกาญจนบุรี เลียบไปตามเขาริมแม่น้ำแคว ปลายทางเมืองทันบูซายัค ประเทศพม่า

ทางรถไฟนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2485 โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ได้เกณฑ์เฉลยสงครามจำนวนมาก รวมถึงแรงงานไทย

และมีการขอยืมทุนเงินจากรัฐบาลไทยเป็นเงิน 4 ล้านบาท มาก่อสร้าง จุดประสงค์เพื่อใช้เดินทางขนส่งเสบียง อาวุธต่างๆของกองทัพญี่ปุ่นเข้าไปยังประเทศพม่า

โดยใช้เส้นทางของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเส้นทางผ่าน นอกจากเป็นสถานที่สำคัญของไทย และแหล่งท่องเที่ยวศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้ว

ทางรถไฟสายนี้ ยังถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงความโหดร้ายของสงครามและการสังเวยชีวิตของเชลยสงคราม ที่ถูกเกณฑ์มาใช้แรงงานเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้

ทางรถไฟนี้ใช้เวลาก่อสร้างเพียง 1 ปีเท่านั้น

ทางรถไฟสายมรณะ

ทางรถไฟสายมรณะ

สาเหตุที่ใช้ชื่อว่าทางรถไฟสายมรณะเพราะ นั้นเนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยสงครามของฝ่ายพันธมิตร ได้แก่ ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ ประมาณ 61,700 คน

รวมถึงแรงงานกรรมกรทั้ง ชาวจีน ญวน ชวา มลายู พม่า อินเดีย จำนวนมากสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ และเนื่องด้วย สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ และการขาดแคลนน้ำและอาหาร

ทำให้เชลยสงครามเสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ประมาณ 10,000 คน ซึ่งการสร้างทางรถไฟสายดังกล่าวนั้นแต่เดิมเส้นทางยาวไปถึงช่วงประเทศอินเดีย

ทว่าสงครามสิ้นสุดลงก่อน หลังจากสงครามสิ้นสุดลงทางรถไฟสายนี้ ได้ถูกทิ้งร้างและชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก

ต่อมารัฐบาลไทย ได้ซื้อทางรถไฟสายนี้จำนวนเงิน 50 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

รวมถึงใช้เป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงความสูญเสี ยและ ความโหดร้ายทารุณ ในช่วง สงครามครั้งที่ 2 รวมถึงรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายนี้ด้วย

ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเส้นทางการเดินรถ

โดยการลัดเลาะตามเส้นทางเดิมที่เลียบไปตามเชิงผาของลำน้ำแควน้อย ซึ่งจะสุดทางที่สถานีน้ำตก ระยะทาง 77 กิโลเมตร

รวมถึงพานักท่องเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติและพาแวะบริเวณถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นแหล่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมาก

โดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดเที่ยวขบวนรอบพิเศษช่วง วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

นอกจากเส้นทางการท่องเที่ยวของทางรถไฟสายนี้แล้ว ยังเป็นเส้นทางการเดินรถไฟปกติ

ซึ่งในอนาคตทางรัฐบาลพม่ามีการเจรจาร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อปรับปรุงเส้นทางรถไฟโดยเพิ่มความยาวในระยะทาง 105 กิโลเมตรถึงชายแดน ไทย-พม่า เพื่อใช้สัญจรของผู้คนด้วย