สนามหลวง เป็นลานกว้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใก้ลกับบริเวณ พระบรมมหาราชวัง หรือ วัดพระแก้ว สถานที่เที่ยวยอดยิยม

นั้นเป็นพื้นที่ที่ใช่ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธี จะถูกใช่เป็นสถานที่นักพักผ่อน สัญจรของผู้คน และจัดงานกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่

แต่เดิมถูกเรียกชื่อว่า ทุ่งพระเมรุ เนื่องจากถูกใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของ พระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์

ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยการออกแบบนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากทุ่งนาบริเวณรอบๆ กรุงศรีอยุธยา

ซึ่งต่อมานั้นในช่วงที่ข้าศึกตีกรุงศรีอยุธยา และได้ขโมยข้าวจากทุ่งนาไปจนหมด ซึ่งการสร้างนั้นได้มีการสร้างลานกว้างและมีการปลูกข้าวไว้ในบริเวณนี้

นอกจากนี้พื้นที่นี้ยังใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ โดยชื่อของ ทุ่งพระเมรุ ถูกตั้งมาจนถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2398

โดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก ทุ่งพระเมรุ เป็น ท้องสนามหลวงซึ่งจากนั้นก็มีพระราชพิธีอื่นๆอีกมากมายจัดภายในพื่นที่นี้

รวมถึงยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวบ้านได้ใช้พื้นที่นี้ปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนเพื่อใช้เป็นที่เก็บเสบียงและอาหารของชาวบ้านในช่วงที่ไม่มีพระราชพิธีด้วย

ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็น พระราชพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ และประกอบกันมาจนถึงปัจจุบัน

แต่เดิมพื้นที่นี้ ยังไม่กว้างเหมือนดั่งปัจจุบัน ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้า ให้มีการขยายพื้นที่ จากเดิมที่ในพื้นที่มีพลับพลาต่างๆ รวมถึงไม่มีความจำเป็นในการทำนาของชาวบ้านแล้ว

จึงได้มีการใช้พื้นที่ เป็นพื้นที่ประกอบราชพิธีต่างๆ เช่น งานฉลองพระนครครบ 100 ปี,

งานฉลองครั่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรป พ.ศ. 2440 และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พื้นที่ยังทรงใช้เป็นสนามแข่งม้า และ สนามกอล์ฟ อีกด้วย

สนามหลวง

สนามหลวง

ปัจจุบันสนามหลวงยังคงใช้เป็นพื้นที่ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ

รวมถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

นอกจากนี้ยังมีพิธีอื่นๆ เช่น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ , สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 รวมถึงใช้พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานมหรสพ , ลานกีฬา , ลานพักผ่อน , งานปีใหม่ รวมถึงใช้เดินทางสัญจรของผู้คน และมักจะเป็นสถานที่ที่หลายครอบครัว มักจะเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ รวมกันอีกด้วย

ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 ทางกรุงเทพมหานคร ได้ปรับปรุงพื้นที่ของสนามหลวงครั้งใหญ่

โดยการปรับปรุงทั้งการปรุงต้นไม้และทางเดินใหม่ทั้งหมด

รวมถึงมีไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมทางการเมืองใดๆ และห้ามทิ้งขยะในบริเวณนี้อีกด้วย เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดแล้วให้สถานที่นี้เป็นที่ท่องเที่ยวที่น่ามาอีกต่อไป