สถานที่น่าเที่ยวในไทย - yakimono.cc

สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของไทย

Tag: เที่ยวภูเขา

ดอยอินทนนท์ จุดสูงที่สุดในประเทศไทย

เมื่อถึงช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี ดอยอินทนนท์ พื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติ

เนื่องจากพื้นที่ของ ภาคเหนือ นั้นจะมีอากาศที่หนาวเย็นและมีทะเลหมอกยามเช้าที่สวยงามอย่างมาก

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือ ที่มีผู้คนนิยมอย่างมากและเดินทางไปเที่ยวจำนวนมากเพื่อขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดดอย

โดยเฉพาะดอยอินทนนท์ จุดสูงที่สุดของประเทศไทย และเป็นจุดที่หนาวเย็นที่สุดอีกด้วย

ดอยอินทนนท์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อำเภอจอมทอง, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอแม่วาง และ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

มีเนื้อที่ 482 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่ของภูเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

ซึ่งได้รับการตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ซึ่งดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาอินทนนท์ และ ทิวเขาถนนธงชัย

ซึ่งยอดสูงที่สุดอยู่ที่ดอยอินทนนท์ มีความสูง 2,565 เมตร และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว

โดยในช่วงเดือนธันวาคม และ มกราคม ของทุกปี บริเวณพื้นที่ของดอยอินทนนท์จะมีอากาศหนาวจัด

โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 13 ถึง 2 องศา หนาวเย็นที่สุดเคยวัดได้ที่ -2 องศาในปี พ.ศ. 2556

ซึ่งบริเวณด้านบนของดอยอินทนนท์ นั้นจะมีน้ำค้างแข็งเกาะแน่นเต็มพื้นที่ของต้นไม้และยอดหญ้าต่างๆ และเรียกกันว่า แม่คะนิ้ง มีความสวยงามแสดงให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมภายในอุทยาน

นอกจากนี้พื้นที่ดอยอินทนนท์นั้นยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์ธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ที่สวยงามและสูงที่สุดในประเทศไทย

ดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์

แต่เดิมพื้นที่ของดอยอินทนนท์ถูกเรียกว่า ดอยหลวงอ่างกา

และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตาม พระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 พื้นที่ของดอยอินทนนท์

นอกจากเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้ว ภายในของเขตอุทยานยังประกอบด้วยป่าไม้, ต้นไม้, พรรณไม้ นานาชนิด ขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์มากในบริเวณดังกล่าว

รวมถึงยังมีน้ำตกหลายแห่งๆ เช่น น้ำตกวชิรธาร , น้ำตกแม่ยะ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในประเทศไทยด้วย

ทั้งยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำต่างๆของภาคเหนือ รวมถึงเป็นต้นน้ำแม่ปิง ซึ่งอยู่บริเวณ เขื่อนภูมิพล และให้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

ทั้งนี้บริเวณดอยอินทนนท์มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ระหว่าง 23 – 35 องศา ซึ่งในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก แต่จะร้อนในฤดูร้อนและอากาศจะแห้งแล้ง

สำหรับทางเดินทางมายังดอยอินทนนท์สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทาง รวมถึงสามารถเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นบนยอดดอยได้

ภูชี้ฟ้า-ภูชี้ดาว ที่เที่ยวภาคเหนือ

ภูชี้ฟ้า-ภูชี้ดาว จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งทาง “ภาคเหนือ”

ภูชี้ดาว เป็นจุดชมวิวพื้นที่ของไทยที่อุดมไปด้วย ป่าเขา ธรรมชาติ ที่สวยงาม ภูชี้ดาว จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความท้าทาย

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่มีผู้รักการผจญภัยเดินทางไปเที่ยวชมความงามซึ่งจัดว่ายังคงบรรยากาศธรรมชาติไว้อย่างดี

ภูชี้ดาว นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย เป็นยอดภูที่ตั้งอยู่ระหว่าง ภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง

ซึ่งเป็นยอดภูที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักและเป็นยอดภูที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก เนื่องจากเป็นจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างแท้จริง

รวมถึงการเดินทางขึ้นยอดภูชี้ดาว นั้นค่อนข้างเป็นทางลาดชันที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องไต่ระดับความชัน ขึ้นไปเพราะจัดว่าเป็นยอดภูที่ค่อนข้างอันตรายซึ่งสองข้างทางคือหน้าผา

จุดสูงสุดของภูชี้ดาวมีความสูงอยู่ที่ 1,800 เมตร และเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเชียงรายรวมถึงสามารถมองเห็น ภูชี้ฟ้า

และดอยผาตั้ง รวมถึงมองเห็นวิวแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ห่างออกไปได้อย่างสวยงาม

ภูชี้ฟ้า-ภูชี้ดาว

ภูชี้ฟ้า-ภูชี้ดาว

ภูชี้ฟ้า ภูชี้ฟ้าเป็นยอดดอยที่ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 – 1,620 เมตร

และตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติคือ ป่าแม่อิงและป่าแม่งาวฟ้าทอง มีเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่

เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และบรรยากาศที่สวยงามทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวนอุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ ภูชี้ดาว โดยภูชี้ฟ้านั้นตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างชายแดนไทย – สปป.ลาว

มีลักษณะเป็นหน้าผาสูง ที่ยื่นออกจากตัวภูเขา ซึ่งในจุดของภูชี้ฟ้านั้นจะเป็นจุดชมวิวที่มีนักท่องเที่ยวมากกว่าภูชี้ดาว

เนื่องจากเดินทางง่ายและเป็นเขาไม่ลาดชันมากนัก รวมถึงเป็นจุดชมวิวอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้ชัดกว่า ภูชี้ดาว

แม้ว่าภูชี้ดาว จะเริ่มเป็นที่นิยมแต่ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีคนรู้จักไม่มากเท่ากับภูชี้ฟ้า

โดยภูชี้ดาวเพิ่งเปิดบริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2559

ซึ่งหากต้องการขึ้นภูชี้ดาวนั้นต้องฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่และผู้ชำนาญเส้นทางอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากยอดภูมีลักษณะเป็นสันเขาและทางเดินนั้นค่อนข้างแคบและลาดชันมาก ซึ่งเมื่อขึ้นสู่ยอดภูแล้วจะเห็นทัศนียภาพของหุบเขาที่สวยงามรวมถึงทะเลหมอกยามเช้าด้วย

ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงามของภูชี้ฟ้าแล้ว สามารถแวะขึ้นยอดภูชี้ดาวได้ แต่ทางเจ้าหน้าที่มีการจำกัดจำนวนคนขึ้นไปเพื่อไม่ให้คนแน่นและเกิดอุบัติเหตุได้

 

สัมผัสลมเย็นๆ ณ ภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องมา สัมผัสลมเย็นๆ ณ ภูกระดึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของไทย

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากพื้นที่มีความสวยงามของธรรมชาติ บรรยากาศ และป่าเขาขนาดใหญ่

รวมถึงมีอากาศที่เย็นสบายตลอดปี ภูกระดึง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

พื้นที่ของภูกระดึงนั้นมีความสวยงามทางธรรมชาติอย่างมากซึ่งมีความสวยงามแตกต่างจากพื้นที่ยอดดอยอื่นๆของไทย

ซึ่งยอดดอยหรือยอดภูนั้นเมื่อมองจากด้านบนจะเห็นทัศนียภาพของป่าที่ราบสูงที่สวยงาม

ในแต่ละปีพื้นที่ของภูกระดึงจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมและกางเต้นท์ค้างแรมและชมอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวจะมีนักเดินทางขึ้นยอดภูมากที่สุด ภูกระดึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 2 ของไทย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ รวมถึงยังมีพรรณไม้หายากจำนวนมากในพื้นที่นี้

สัมผัสลมเย็นๆ ณ ภูกระดึง

สัมผัสลมเย็นๆ ณ ภูกระดึง

ภูมิประเทศของภูกระดึง นั้นมีลักษณะเป็นภูเขายอดตัดฐานกว้าง สันนิฐานว่าขึ้นกำเนิดจากการดันตัวของแผ่นเปลือกโลกเมื่อมหายุคเมโซโซอิก

ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบสูงโคราช โดยภูกระดึงนั้นมีความสูง 1,200 เมตร และจุดสูงที่สุดคือ คอกเมย ความสูงที่ 1,316 เมตร

และเมื่อมองจากด้านล่างจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายภูเขาไฟ ทำให้ถูกตั้งฉายาว่า ฟูจิเมืองเลย ภูกระดึงมีอากาศเย็นตลอดปี

โดยได้รับอิธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20 – 30 องศา

และต่ำที่สุดช่วงฤดูหนาว 0 – 10 องศา และ 12 – 14 องศา ในช่วงเดือนสิงหาคม – ต้นตุลาคม บริเวณภูจะมีฝนตกชุกหลังจากนั้นอากาศจะเริ่มเย็น

นอกจากบรรยากาศบนยอดภูแล้ว บริเวณ ภูกระดึง ยังประกอบไปด้วยป่าฝนดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทย

ซึ่งประกอบไปด้วย ป่าเบญจพรรณ และป่าผลัดใบ มีต้นไม้ที่สำคัญอย่างเช่น  ประดู่ป่า กระบก ตะแบกเลือด ยมหิน และพรรณไม้เช่น หม้อข้าวหม้อลิง, ก่วมแดง

ซึ่งเป็นต้นไม้สกุลเดียวกับเมเปิลซึ่งเป็นพรรณไม้ มีชื่อเสียงที่สุดและมีอยู่ที่ภูกระดึงเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามอีกด้วย

การมาเที่ยวภูกระดึง นั้นนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าขึ้นบนยอดภู ซึ่งสองข้างทางจะเป็นต้นไม้ ดอกไม้ พรรณไม้ต่างๆ

นับว่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เราได้ศึกษาด้วย สำหรับพื้นที่ของภูกระดึงนั้นจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี จากนั้นจะปิดบริเวณภูเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén